AUTHENTICATED LUXURY CONSIGNMENT

Giltig fr.o.m. 2020-03-25

1. BAKGRUND

1.1
Dessa allmänna köpevillkor (”Köpevillkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.shopreway.com (”Webbplatsen”). Avtalet ingås mellan dig och RE/WAY AB, Organisationsnummer 559221-7029 (”RE/WAY”). De allmänna köpevillkoren gäller endast för kunder som är konsumenter. Detaljerad kontaktinformation och annan information om RE/WAY listas på webbplatsen.

1.2
Kunden måste vara minst 18 år för att beställa via webbplatsen. RE/WAY accepterar inte i enlighet med svensk lag några kreditköp till personer under 18 år. RE WAY förbehåller sig rätten att neka eller ändra en kundorder (t.ex. om kunden har lämnat felaktiga personuppgifter och/eller har någon anmärkning om tidigare skuld).

1.3
RE/WAY ansvarar inte för om produkter är slutsålda eller för bild- eller typografiska fel på webbplatsen, t.ex. fel i produktbeskrivningen eller teknisk specifikation, felaktiga priser och prisjusteringar eller felaktig information om huruvida en produkt finns i lager. RE/WAY har rätt att justera och korrigera sådana fel och när som helst ändra eller uppdatera informationen. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt beställd av kunden, kommer RE/WAY naturligtvis att underrätta kunden om detta och vänta på kundens godkännande av det ändrade priset innan RE/WAY fortsätter med orderprocessen. Alla bilder på webbplatsen ska endast betraktas som illustrationer. Sådana illustrationer garanterar inte att återge mängden produkter kunden får eller produktens exakta utseende, funktion eller ursprung. RE/WAY ansvarar inte för information från tredje part som anges på webbplatsen.

1.4
Webbplatsen och all dess innehåll ägs av RE/WAY eller dess licensgivare. Informationen är skyddad av immaterialrätt och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från RE/WAY

2. KONTRAKT OCH BESTÄLLNINGAR

2.1
För att göra en beställning via webbplatsen måste kunden acceptera köpevillkoren. Genom att acceptera köpevillkoren åtar sig kunden att följa köpevillkoren i sin helhet och erkänner att han/hon har läst informationen om personuppgifter och cookies och samtycker till användningen enligt RE/WAY integritetspolicy.

2.2
Ett köpeavtal ingås när RE/WAY har bekräftat kundens beställning och kunden har fått en orderbekräftelse från RE/WAY via e-post. RE/WAY uppmuntrar kunden att spara orderbekräftelsen för eventuella framtida kontakter med RE/WAYs kundservice angående beställningen. Kunden har rätt att avbryta sin beställning tills den har bekräftats av RE/WAY. Om beställningen avbryts kommer RE/WAY att återbetala alla betalningar som kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort med avseende på beställningen. köpevillkor

3. KUNDDATA ETC.

3.1
När du besöker shopreway.com och genomför ett köp, behandlar RE/WAY dina personuppgifter för att erbjuda den bästa webbplatsen som möjligt för dig och för att slutföra köpeavtalet. Du bekräftar att informationen du angav är korrekt och fullständig och att all felaktig eller ofullständig information är ditt ansvar. Information om RE/WAYs behandling av personuppgifter finns i dokumentet Integritetspolicy på webbplatsen. .

3.2
Kunden åtar sig att se till att ingen, utom kunden, använder kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja sitt användarnamn eller lösenord till någon person och ska se till att all dokumentation med information om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehöriga personer inte får tillgång till informationen. Kunden ska utan dröjsmål meddela RE/WAY om det kan misstänkas att någon obehörig person har fått tillgång till kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla inköp som gjorts med kundens inloggningsuppgifter om kunden inte har lämnat något sådant meddelande.

3.3
Om RE/WAY misstänker att kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller på annat sätt bryter mot köpevillkoren har RE/WAY rätt att blockera kundens åtkomst till sitt användarkonto. RE/WAY har vidare rätt att tilldela nya inloggningsuppgifter till kunden.

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1
De priser som anges på webbplatsen gäller för beställningar på webbplatsen. Alla priser presenteras i SEK och inkluderar moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, dessa priser anges separat.

4.2
Kunden kan betala för sitt köp på det sätt som anges på webbplatsen. RE/WAY använder Klarna som betalningspartner. För att uppfylla ett köp måste kunden acceptera RE/WAYs köpevillkor samt Klarnas villkor för att köpet ska kunna fullbordas på ett säkert sätt. RE/WAY har rätt att debitera kunden redan i samband med beställningen, såvida inte fakturering eller liknande betalningsmetod har valts av kunden och godkänts av RE/WAY och Klarna. Vid fakturering eller delbetalning kan RE/WAY eller dess partners få en tredje parts kreditrapport. I ett sådant fall kommer du att informeras om detta. RE/WAY förbehåller sig rätten att inte erbjuda alla betalningsmetoder hela tiden, alternativt ändra betalningsmetod om betalningsmetoden som kunden valt inte fungerar, av vilka anledningar, vid tidpunkten för att ordern genomförs. Observera att begränsningar av tillgängliga betalningsmetoder anges på webbplatsen.

4.3
Köp kan vara föremål för försäljning, användning, punktskatt och annan skatt i vissa jurisdiktioner. Det är köparens ansvar att fastställa och betala alla skyldiga skatter

5. SPECIALERBJUDANDEN

RE/WAY kan då och då ge specialerbjudanden på webbplatsen som kan ha gynnsammare villkor än de som anges i dessa köpevillkor, t.ex. när det gäller betalning eller utökad returrätt. Sådana villkor kommer att gälla under specialerbjudandets varaktighet och för de specifika produkter som anges av RE/WAY i samband med detta. RE/WAY förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka sådana specialerbjudanden. Vid uppsägning eller återkallande av ett specialerbjudande ska dessa köpevillkor tillämpas utan några ändringar. Alla erbjudanden på specifika produkter på webbplatsen gäller endast under en begränsad tid och tills produkterna är slutsålda.

6. LEVERANS OCH FRAKT

6.1
Produkter i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på webbplatsen. Om inget annat avtalats (t.ex. i samband med bokning av produkter som inte finns i lager) kommer leverans att ske senast 30 arbetsdagar efter att RE/WAY har bekräftat beställningen skriftligen genom orderbekräftelsen. Mer information om leverans av RE/WAYs produkter och leveransvillkor finns på webbplatsen. köpevillkor

6.2
Den förväntade leveranstiden anges i orderbekräftelsen, vid kassan och/eller på den aktuella produktsidan på webbplatsen. Om inte annat uttryckligen överenskommit och om en leverans försenas i mer än 30 arbetsdagar och det inte beror på dig som kund, har du rätt att avbryta köpet.

6.3
Om något paket ska hämtas vid en specifik leveransplats ska kunden göra det inom den tid som anges i meddelandet. Paket ska normalt hämtas personligen med giltigt identifikations- och ordernummer. Kunden kommer att få ett meddelande om leverans som anger när och var paketet ska hämtas eller tas emot. Meddelandet kan göras via e-post, vanlig post och om kunden har angett ett mobilnummer, även via telefon eller SMS. RE/WAY har rätt att debitera en avgift på 200 SEK om paketet inte hämtas eller tas emot.

7. RETURRÄTT

7.1
Vid köp av produkter på webbplatsen har kunden en returperiod på 14 dagar i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att kunden har rätt att avbryta alla köp genom att meddela RE/WAY om detta inom 14 dagar efter det att kunden eller dess representant mottog den beställda produkten (returperiod). köpevillkor

7.2
Returrätten gäller inte för följande sorters produkter:

a) produkter med trasig eller borttagen tag/etikett. Alla produkter som levereras av RE/WAY förseglas med en speciell RE/WAY-tagg. Om den här taggen är trasig eller tas bort kan produkten inte returneras.

b) på grund av hälso- och hygienskäl kan följande produkter inte returneras (underkläder, badkläder)

7.3
I samband med beställning av en produkt för vilken returrätten inte gäller kommer Kunden att få tydlig information. Om en produkt har förseglats med RE/WAY-tag kan Kunden inte bryta denna försegling om Kunden vill utnyttja sin returrätt. Returrätten upphör i enlighet därmed när kunden bryter förseglingen. RE/WAY-tag ska också bibehålla all tekniska information (t.ex. serienummer).

7.4
Om kunden vill återlämna ett köp ska kunden, innan returtiden löper ut, skicka ett tydligt meddelande till RE/WAY på det sätt som anges här. Kunden ska lämna sitt namn, adress och annan relevant information, t.ex. beställningsreferens, ordernummer och produktens namn i meddelandet och skicka denna information till info@shopreway.com

7.5
Om kunden använder sin returrätt ska kunden betala för leveranskostnaderna för retur och är ansvarig för produktens tillstånd efter att kunden har mottagit produkten och under returfrakten. Produkten ska returneras inom 14 dagar efter det att RE/WAY meddelades om återkallandet. Produkten ska skickas väl förpackad, i gott skick och i sin originalförpackning och/eller förpackning. Varje retur ska skickas till RE/WAY i enlighet med de metoder och anvisningar som anges på webbplatsen. Beroende på destinationen kan kunder bli föremål för extra avgifter för att få sitt paket. Sådana avgifter inkluderar tull- och tullavgifter, moms/lokala skatter, etc. De nämnda avgifterna är kundens/köparens ensamma ansvar, även i händelse av tvångsavkastning, dvs. innan paketet levereras till kunden.

7.6
RE / WAY kan ibland erbjuda returer gratis för vissa produkter. Om kostnadsfria retur är tillämpligt anges detta på tillämplig sida för produkten på webbplatsen.

7.7
När kunden returnerar sitt köp återbetalar RE/WAY det belopp som kunden har betalat för produkten, inklusive fraktkostnader. Eventuella ytterligare fraktkostnader på grund av att kunden väljer en annan leverans än standardleveransen som erbjuds av RE/WAY är undantagna från återbetalning. Vid returnering av en del av en beställning återbetalas inte fraktkostnaderna. RE/WAY är berättigad att dra av ett belopp från det belopp som ska återbetalas, vilket motsvarar produktens värdeminskning jämfört med det ursprungliga värdet på produkten, om och i den utsträckning sådana värdeminskningar beror på att kunden har hanterat produkten i större utsträckning än nödvändigt för att bestämma dess funktion eller egenskaper.

7.8
RE / WAY kommer att betala tillbaka beloppet utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från det datum RE/WAY mottog kundens meddelande om retur. RE/WAY kan dock försena återbetalningen tills RE/WAY har tagit emot produkten eller Kunden har visat att produkten har returnerats, t.ex. med leveransbevis. Återbetalning kommer att göras till kunden med den betalningsmetod som väljs av kunden, såvida inte annat avtalats eller om det finns några invändningar mot sådan återbetalning.

8. KLAGOMÅL

8.1
Rätten att lämna in ett klagomål gäller produkter som är defekta enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Alla kunder som vill hävda sin rätt att lämna in ett klagomål för en beställd produkt ska kontakta RE/WAY, så snart som möjligt efter upptäckten av felet, med hjälp av kontaktinformationen som anges på webbplatsen.

8.2
RE/WAY kommer att bära kostnaderna för returfrakten för godkända klagomål.

8.3
När en produkt, där klagomål har lämnats in, returneras och klagomålet godkänts, kommer RE/WAY att återbetala kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. RE/WAY strävar efter att göra detta inom 30 dagar efter mottagandet av klagomålet av RE/WAY, men det kan försenas beroende på produktens art. RE/WAY förbehåller sig rätten att vägra klagomål om produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning inte visar sig vara felaktig. Vid klagomål följer RE/WAY riktlinjerna från National Board for Consumer Complaints eller motsvarande myndigheter i andra europeiska länder

9. LÄNKAR

RE/WAY kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser utanför RE/WAYS egen kontrollen och webbplatser utanför RE/WAYs kontroll av kan tillhandahålla länkar till andra webbplatsen. Även om RE/WAY försöker se till att RE/WAY endast tillhandahåller länkar till webbplatser som tillämpar liknande personuppgifter och säkerhetsbestämmelser enligt RE/WAY sekretesspolicy, är RE/WAY inte ansvarigt för något skydd eller sekretess för information eller personuppgifter som kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden ska vara försiktig och läsa de personuppgiftsbestämmelser som är tillämpliga på själva webbplatsen.

10. FORCE MAJEURE

RE/WAY ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter utanför RE/WAYs kontroll, t.ex. allmän arbetskonflikt, krigshandlingar, eld, blixtar, terroristattacker, ändrade statliga order, tekniska problem, brister i el-/telekommunikation eller annan kommunikation och brister eller förseningar i tjänsten av underleverantörer på grund av inställda omständigheter fram ovan. Sådana omständigheter ska leda till befrielse från skador och andra åtgärder. Om en sådan situation skulle uppstå ska RE/WAY informera kunden om detta både i början och i slutet av perioden för den aktuella situationen. Om situationen har pågått i mer än två månader har både kunden och RE/WAY rätt att avsluta köpet med omedelbar verkan

11. ÄNDRINGAR I KÖPVILLKOR

RE/WAY förbehåller sig rätten att närsomhelst ändra dessa köpvillkor. Eventuella ändringar av dessa köpvillkor kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringar kommer att gälla när kunden har godkänt köpvillkoren (i samband med ett nytt köp eller medan du surfar på webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att RE/WAY har informerat kunden om ändringarna. RE/WAY rekommenderar dock att kunden regelbundet håller sig uppdaterad på webbplatsen för att bli medveten om eventuella förändringar av köpvillkoren.

12. OGILTIGHET

Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller inte verkställbar av någon behörig domstol, myndighet eller skiljedomstol, kommer återstoden av denna bestämmelse och alla andra bestämmelser att förbli giltiga och verkställbara i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Alla bestämmelser som fastställts ogiltiga eller inte kan verkställas kommer att ersättas med relevant juridisk vägledning och rådgivning

13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

13.1
Eventuella tvister ska i första hand avgöras efter överenskommelse med RE/WAYs kundtjänst. köpevillkor

13.2
Om en tvist inte kan lösas genom diskussion med RE/WAYs kundservice kan du som kund direkt skicka in klagomål online via EU-kommissionens platsförmsmedling för tvister. Om du skickar in ett klagomål via den plattformen skickas din inlämning automatiskt till rätt nationella organ som ansvarar för att lösa tvister. Det organet kommer då att kontakta oss och försöka lösa tvisten utan domstolens inblandning. I alla tvister följer RE/WAY beslutet från ARN eller respektive tvistlösningsorgan

13.3
Tvister rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa köpvillkor ska avgöras enligt beslut 13.2 ovan eller slutligen av domstolarna

© RE/WAY AB.  All rights reserved.

Vår integritetspolicy

×